De VVD, regeren via de achteruitkijkspiegel

4

De VVD is op dit moment de grootste partij en heeft om die reden de meeste invloed op het te voeren beleid. Met andere woorden, het Nederlandse volk heeft in meerderheid gekozen voor het neoliberalisme. Maar wat ìs dat eigenlijk? Nog even de uitgangspunten:

  • een terugtredende overheid 
  • privatisering 
  • marktwerking 

De bijbehorende politiek is die van het ‘Laissez Faire’, met als aantrekkelijke, maar ook gevaarlijke slogan ‘vrijheid’.
In deze context kan iedereen zo ongeveer doen en laten wat hij wil. Vooral de bedrijven.
Het bracht groei en welvaart, daar mogen we tot op zekere hoogte best wel blij mee zijn. Het bracht geen welzijn. 

Echter, als de ‘vrijheid’ te ver wordt doorgevoerd en er dan ook nog nauwelijks toezicht of bijsturing is, ontstaan problemen. Dan blijkt dat de politiek van het ‘laten gaan’ helemaal niet zo handig is. Het is voortdurend achteraf reageren, te laat dus. Het is regeren via de acheruitkijkspiegel, 

Dat zie je bij de kindertoeslag affaire, de corona maatregelen, de aftocht uit Afghanistan, de huizenmarkt, de GGZ, de opvang van asielzoekers, het onderwijs en last but not least de stikstof. Kan iemand de lijst aanvullen?
Bijkomend probleem zijn de voortdurende bezuinigingen op de toezichthouders. Steeds onder het mom van het kan efficiënter en goedkoper. Toch, NVWA,  COA,  politie? 

En daarbij, we moeten beseffen dat privatisering haaks staat op democratische verworvenheden. Een door de aardbevingen getroffen Groningse burger moet in eerste instantie zijn recht halen bij de NAM – bij de slager die zijn eigen vlees keurt. Dus niet bij de rechter – dat werd uiteindelijk na lang gesteggel afgedwongen.
De zeggenschap over ons geld ligt bij de ECB in Frankfurt, niet meer bij de nationale parlementen.

Hoe lang en tot hoe ver kun je met het ‘neoliberalisme’  doorgaan? 

De aantrekkelijkheid van het begrip ‘vrijheid’ speelt hier een (te) grote rol, het appelleert aan wat elk mens heel graag zou willen, het zit in ons.
Echter, in een samenleving, nee elke samenleving(!),  betekent de vrijheid van de één automatisch een inperking van de vrijheid van de ander. Dat is de keerzijde, oppassen dus met het begrip ‘vrijheid’.

Lees ook de glijdende vrijheidsschaal  nog maar even door.

Terug naar de Homepage

Over de auteur

4 reacties

  1. Pingback: Verkiezingen - ybo.nl

  2. Pingback: De oplossing van het Putin-probleem - ybo.nl

Wat vind jij ervan? Laat het maar weten

%d bloggers liken dit: