Gaza

2

 

(Leestijd 4 min, 745 woorden)
– Kerst en Pasen zijn een goede gelegenheid om de essentie van het christendom te benadrukken. Mijn periodiek gepubliceerd verhaal ging steeds over de essentie van het christendom: vergeving en rehabilitatie. 

Gezien de actualiteit gaat deze Paasbijdrage in 2024 over Gaza. O
m het conflict te begrijpen, zijn een tweetal ‘neutrale’ issues verhelderend:
– het monotheïsme
– de route naar terrorisme.

 

Monotheïsme

In Palestina is sprake van een clash tussen twee concurrerende monotheïstische godsdiensten: de islam en het jodendom. Door de morele ondersteuning en het leveren van wapens is ook het christendom erbij betrokken .
Belangrijk om te beseffen: in de drie monotheïstische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) heeft de ‘enkele’ god zijn eigen ‘uitverkoren’ volk binnen een
 geografisch afgegrensd grondgebied, het Beloofde Land, het Heilige Roomse Rijk en het kalifaat. Dit wereldlijk voorportaal naar een eeuwig hiernamaals dient te worden verdedigd en in voorkomend geval worden uitgebreid. Door deze geo-politieke aanspraken zijn gelovigen direct bij een strijd betrokken. Bij een kleine aanmoediging gaan sommige fanatici al snel over tot geweld. De geschiedenis wijst het uit: de Kruistochten, de Inquisitie, onze eigen 80-jarige oorlog, de jihad.

 

Denkwijze

Godsdienst bepaalt grotendeels de wijze van samenleven en dus ook hoe mensen denken en doen.
Enkele overwegingen:

Ten eerste: hoe wij in het westen tegen het Gaza-conflict aankijken is voornamelijk ingegeven door het christelijk denken. De boodschap van het Nieuwe Testament is ‘vergeving’ en ook de verworvenheden van de Verlichting spelen een rol: respect voor de ander, de noodzaak van samenwerking en een democratisch besef. (Het is de boodschap van mijn terugkerende Kerst/Paasverhaal).

Ten tweede: het jodendom is gebaseerd op de boeken van Moses en de Profeten, niet op het Nieuwe Testamen en ook niet op de verworvenheden van de Verlichting. Zelfreflectie, respect en begrip voor onschuldige burgers is afwezig. Het denken en doen lijkt vooral ingegeven door slachtofferschap en wraak.

Ten derde: zowel het christendom als de islam richten zich ongeacht nationaliteit of ras tot àlle gelovigen, echter, het jodendom is exclusief bestemd voor het joodse volk. Via het zionisme worden de geopolitieke aanspraken extra versterkt. Omdat geloof en volk samenvallen, wordt kritiek direct als antisemitisme beoordeeld.   

Ten vierde de islam. Anders dan in het jodendom en christendom, was de stichter van de islam een wereldlijk heerser die ook legers aanvoerde. Door deze oorsprong ligt bij de islam geweld al weer meer voor de hand.

 

Staircase to terrorism

Naar aanleiding van de nine-eleven-aanslagen in Amerika in 2001 ontwikkelde Fathali Moghaddam, Iraniër en hoogleraar psychologie aan de Georgetown University, de ‘staircase to terrorism’. Deze ‘trap naar terrorisme’ bestaat uit vijf treden. Voor de daden van Hamas kun je het lijstje blindelings invullen: 

1.     het ervaren van oneerlijkheid;
2.     het ontbreken van opties voor verbetering;
3.     het aanwijzen van een vijand en bereidheid tot geweld;
4.     een ideologie, een organisatie en isolatie van de aanhangers;
5.     overgaan tot terreur.

De puntjes 1 tot en met 4 behoeven nauwelijks commentaar. Gezien de diverse resoluties van de VN Veiligheidsraad sinds 1947, kijkt de wereld al veel langer mee. De voorziene oplossing lag in de vorming van twee afzonderlijke staten, met Jeruzalem onder VN-mandaat. Breekpunt was de moord op Rabin in 1995, de tweestaten oplossing kwam niet van de grond.
Door een voortgaande ‘illegale’ vestiging van kolonisten in de Palestijnse gebieden toe te staan of zelfs te bevorderen, heeft Israel willens en wetens een tweestaten oplossing zo goed als onmogelijk gemaakt. Elke illegale joodse kolonist was in feite het ontstaan van een nieuwe Palestijnse terrorist. Een opgekropte woede deed de emmer na ruim 75 jaar overlopen: de stap naar de vijfde trede moest een keer worden gezet. Het werd het doden en gijzelen van onschuldige burgers. Gezien de machtsverhoudingen, kun je eigenlijk wel spreken van een aanval op de Staat Israel? Of was het veeleer een wanhopige ‘gevangenis uitbraak’?

 

Conclusie

De kern van het Palestijnse conflict is dat twee elkaar beconcurrerende monotheïstische godsdiensten niet samengaan binnen één nationale staat. Dat  geldt al helemaal voor Palestina, waar twee godsdiensten aanspraak maken op dezelfde heilige plaatsen. De actie van Hamas op 7/10/2023 kreeg de naam mee van Al-Aqsa, de moskee in Jeruzalem.
Een twee-staten oplossing is de enige mogelijkheid. Maar dan wel onder streng en permanent internationaal toezicht, inclusief garanties; herhaling van 7/10/2023 moet worden uitgesloten.
= =

Nawoord
Voor de Pink Floyd fans over de afbeelding. In eerste instantie was de keuze gebaseerd op de intro van het concert ‘US + THEM’ van Roger Waters. Een Palestijnse zit op een duin aan de kust, bliksem en donder is op komst. Het is als een voorbode van de gebeurtenissen op en na 7 oktober 2023.
In verband met rechten wilde ik die beelden niet gebruiken. De getoonde foto is door mij gemaakt in Zeeland. 

Links:
Bovengenoemde onderwerpen worden uitgebreider behandeld in mijn boek De Evolutionaire Stempel 
De ondertitel luidt: Waarom en en doen mensen zoals ze denken en doen.
Dit is een link naar de subparagraaf uit H4: Religie 

Terug naar de Homepage

 

 

Share.

Over de auteur

2 reacties

  1. Mooi stuk .blijft onherstelbaar leed en
    Niet te volgen politieke drijfveren.
    Zie ook geen foto strand….??

Wat vind jij ervan? Laat het maar weten

Ontdek meer van ybo.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder