Actueel

De Evolutionaire Stempel

Mijn boek!! Nu te koop! Waarom de mens handelt zoals hij handelt: ‘De Evolutionaire Stempel’ ‘Ons noodlot, of kunnen we het tij nog keren?’‘Gaan we

Lees meer »
Democratie

En daarom #DOESLIEF

Om de SIRE actie #DOESLIEF in een breder kader te plaatsen, moet je even terug naar vroeger. Het klassieke en algemeen aanvaarde klassieke liberale uitgangspunt:

Lees meer »

Opleiding tot populist

Een opleidingsinstituut voor populisten, niet ten behoeve van een ideologische onderbouwing, maar het trainen van populistische voetsoldaten die de taal en middelen van de nieuwe media beheersen.

Lees meer »

De Nederlandse Identiteit

Identiteit 
 De Nederlandse identiteit. Volgens Koningin Maxima bestaat die helemaal niet. Anderen roepen voor de hand liggende stereotypen: het zingen van het volkslied, koningsdag,

Lees meer »