Palestina

0

Om het conflict in Palestina beter te begrijpen, zijn een tweetal ‘neutrale’ issues zeer verhelderend:
– de kenmerken van monotheïstische godsdiensten (1 enkele god)
– de route naar terrorisme.

Monotheïsme

In Palestina is sprake van een clash tussen twee concurrerende monotheïstische godsdiensten. Of eigenlijk zijn het er drie: de islam is in direct conflict met het jodendom en ook het christendom.
Waar gaat het om? Voor een duiding eerst nog heel terug naar het polytheïsme, godsdiensten met meer goden. Daar ging het vooral om onenigheid tussen de goden onderling, een gelovige stond hier buiten en de verhalen daarover dienden als moreel kompas.
In het monotheïsme met een ‘enkele’ god, gaat het om een uitverkoren volk binnen een afgegrensd grondgebied: het Beloofde Land, het Heilige Roomse Rijk, het kalifaat. Dit voorportaal naar een hiernamaals moet in voorkomend geval worden verdedigd of zelfs worden uitgebreid. In het monotheïsme (jodendom, christendom en islam) worden door deze geo-politieke aanspraken de gelovigen wèl in een strijd betrokken. En bij een kleine aanmoediging gaan sommige fanatici al snel over tot geweld. De geschiedenis wijst het uit: de Kruistochten, de Inquisitie en de 80-jarige oorlog. 
Twee elkaar beconcurrerende monotheïstische godsdiensten gaan om die reden niet samen binnen één nationale staat. En vooral niet in Palestina, waar twee godsdiensten aanspraak maken op dezelfde heilige plaatsen. De actie van Hamas kreeg dan ook de naam mee van Al-Aqsa, de moskee in Jeruzalem.

 

Staircase to terrorism

Naar aanleiding van de nine-eleven-aanslagen in Amerika in 2001 ontwikkelde Fathali Moghaddam, Iraniër en hoogleraar psychologie aan de Georgetown University, de ‘staircase to terrorism’. Deze ‘trap naar terrorisme’ bestaat uit vijf treden. Ten aanzien van Hamas kun je het lijstje blindelings invullen: 

1.     het ervaren van oneerlijkheid;
2.     het ontbreken van opties voor verbetering;
3.     het aanwijzen van een vijand en bereidheid tot geweld;
4.     een ideologie, een organisatie en isolatie van de aanhangers;
5.     het overgaan tot terreur.

Bij puntje 2 zijn de uitzichtloze opties voor verbetering gelijk al cruciaal. Getuige de diverse resoluties van de VN Veiligheidsraad sinds 1947, kijkt de wereld al veel langer mee. De voorziene oplossing lag in de vorming van twee afzonderlijke staten, met Jeruzalem onder VN-mandaat.
Door de ‘illegale’ vestiging van kolonisten in de Palestijnse gebieden toe te staan of zelfs te bevorderen, heeft Israel willens en wetens een twee-staten oplossing onmogelijk gemaakt. Na ruim 75 jaar loopt de emmer nu echt over. Een ongekende en ongecontroleerde woede leidt naar de nog niet benoemde zesde trede.
= =


Het ‘monotheïsme’ en de ‘staircase to terrorism’ worden behandeld in mijn boek De Evolutionaire Stempel 
Hier een link naar een bijgewerkte versie van de subparagraaf over Religie 

Terug naar de Homepage

 

Share.

Over de auteur

Wat vind jij ervan? Laat het maar weten

%d