Vierde Intellectuele Omslagmoment

Dit is de tweede paragraaf van het Hoofdstuk 8 ‘De bewuste Burger’.
Over ‘omslagmomenten’. In de evolutie kennen we mutaties, aanpassingen aan veranderende omstandigheden. Het gaat dan om fysieke en/of biologische aanpassingen. Echter in de menselijke geschiedenis zijn er ook een drietal intellectuele aanpassingen te onderscheiden: de Landbouwrevolutie, het verschijnsel religie en de Verlichting.

– Het Vierde Intellectuele Omslagmoment

Het kortetermijn dagelijks overleven en het lange termijn voortbestaan, dienen (weer) in evenwicht worden gebracht. Een noodzakelijke nieuwe zingeving zou daar rekening mee moeten houden. Dat wil zeggen dat besluitvorming ten gunste van het kortetermijn consumeren ten dienste staat van het lange termijn voortbestaan van allen. Dat is het enige criterium. Daarbij valt te denken aan een termijn van enkele honderden-, misschien wel duizenden jaren, in ieder geval heel veel meer dan de duur van de huidige neoliberale hypotheek voor vastgoed. Het kan, het is mogelijk. Het menselijk rationele brein bleek in staat om na zowel een periode van voorspoed als van rampspoed tot nieuwe impulsen te komen, de geschiedenis wijst dat uit. De Renaissance ontstond in een periode van welvaart in noord Italië. In Nederland vond de Verlichting plaats in de Gouden Eeuw. In de welvaartssprong van de Industriële Revolutie ontstond ruimte voor het liberalisme en democratische stelsels. Na de vernietigende Tweede Wereldoorlog lag de focus op samenwerking en solidariteit. Het neoliberalisme bevindt zich in de eindfase, de Russische inval in de Ukraine toont de wereldwijde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en benadrukt het gevaar van ondemocratische regimes, de tijd is meer dan rijp. 

Terug naar De Evolutionaire Stempel

Terug naar de Homepage