Categorie: gedrag

Boek Samenleven
2

Uit hoofdstuk 4 ‘De samenlevende mens’, onderdeel 4.1 ‘Samenlevingsvoorwaarden’, het sub onderdeel ‘Sociaal contract’. Een…