Rechten van de mens

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)

Overgenomen van https://youthforhumanrights.nl/mensenrechten/30-mensenrechten/)

1) We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren.
We worden allemaal vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachten en ideeën. We zouden allemaal gelijk behandeld moeten worden.

2) Discrimineer niet
Deze rechten gelden voor iedereen, ongeacht onze verschillen.

3) Het recht op leven
We hebben allemaal het recht op leven, en te leven in vrijheid en veiligheid.

4) Geen slavernij
Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken. Wij mogen niemand tot slavernij dwingen.

5) Geen marteling
Niemand heeft het recht ons pijn te doen of te martelen.

6) Je hebt rechten, waar je ook gaat
Ik ben een persoon, net als jij!

7) Voor de wet zijn we allen gelijk
De wet is gelijk voor iedereen. De wet moet ons allemaal eerlijk behandelen.

8) De wet beschermt jouw mensenrechten
We kunnen allemaal een beroep doen op het rechtsstelsel wanneer we niet eerlijk behandeld worden.

9) Geen oneerlijke gevangenschap
Niemand heeft het recht ons zonder een goede reden te arresteren en gevangen te houden, of ons het land uit te sturen.

10) Het recht op een proces
Als we berecht worden, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die ons berechten mogen zich niet door anderen laten beïnvloeden omtrent de rechtsgang.

11) We zijn onschuldig tenzij schuldig bewezen
Niemand mag beschuldigd worden van iets, totdat zijn schuld is bewezen. Wanneer mensen zeggen dat we iets verkeerds hebben gedaan, hebben we het recht te laten zien dat het niet waar is.

12) Het recht op privacy
Niemand mag onze goede naam proberen te schaden. Niemand heeft het recht om zomaar ons huis binnen te komen, onze brieven te openen, of ons en onze familie lastig te vallen zonder een goede reden.

13) Vrijheid om te gaan en staan waar je wilt
We hebben allemaal het recht om in ons eigen land te gaan waar we willen en om naar believen te reizen.

14) Het recht op een veilige woonplek
Als we bang zijn dat we in ons eigen land slecht worden behandeld, hebben we allemaal het recht naar een ander land te vluchten waar we veilig zijn.

15) Recht op een nationaliteit
We hebben allemaal het recht om tot een land te behoren.

16) Huwelijk en gezin
Iedere volwassene heeft het recht om te trouwen en een gezin te stichten als hij of zij dat wil. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten, of ze nu getrouwd zijn of niet.

17) Het recht op eigendom
Iedereen heeft het recht om dingen in zijn bezit te hebben of te delen. Niemand mag dingen zonder een goede reden van ons afpakken.

18) Vrijheid van denken
We hebben allemaal het recht om te geloven wat we willen geloven, om een godsdienst te hebben, of om van godsdienst te veranderen als we dat willen.

19) Vrijheid om jezelf te uiten
We hebben allemaal het recht onze eigen beslissingen te nemen, een eigen mening te hebben, onze mening te uiten en onze ideeën met anderen te delen.

20) Het recht om publiekelijk samen te komen
We hebben allemaal het recht onze vrienden te ontmoeten en om in vrede samen te werken om onze rechten te verdedigen. Niemand kan ons dwingen tot een groep te behoren als we dat niet willen.

21) Het recht op democratie
We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering in ons land. Iedere volwassene zou kiesrecht moeten hebben om zijn regeringsleiders te kiezen.

22) Sociale zekerheid
We hebben allemaal het recht op betaalbaar onderdak, medicijnen, onderwijs, kinderzorg, genoeg geld om van te leven en medische zorg wanneer we oud of ziek zijn.

23) De rechten van de werknemer
Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, tegen een redelijk loon, en om lid te zijn van een vakvereniging.

24) Het recht om te spelen
We hebben allemaal het recht te rusten na het werk en te ontspannen.

25) Voedsel en onderdak voor iedereen
We hebben allemaal het recht op een goed leven. Moeders en kinderen, ouderen, werklozen of gehandicapten, alle mensen hebben het recht dat er voor hen gezorgd wordt.

26) Het recht op onderwijs
Onderwijs is een recht. Basisonderwijs behoort gratis te zijn. We horen te leren over de Verenigde Naties en hoe we met andere mensen moeten omgaan. Onze ouders moeten vrij zijn in de onderwijskeuze voor kun kind.

27) Auteursrecht
Het auteursrecht is een speciale wet ter bescherming van iemands artistieke creaties en wat hij geschreven heeft; anderen mogen jouw creaties niet kopiëren zonder jouw toestemming. We hebben allemaal het recht op onze eigen manier van leven en om te genieten van de mooie dingen die kunst, wetenschap en onderwijs ons brengen.

28) Een eerlijke en vrije wereld
Er behoort goede orde te heersen zodat we allemaal onze rechten en vrijheden kunnen hebben in ons land en over de hele wereld.

29) Verantwoordelijkheid
We hebben een plicht naar andere mensen en moeten hun rechten en vrijheden ook beschermen.

30) Niemand kan jouw mensenrechten van je afnemen

 

Terug naar Vrijheid