Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
(Inhoudsopgave)


Zomer 1995
Zomer 2014
Voorwoord

1. Tijd en Plaats
– Waar sta ik eigenlijk?
– Onvrede

2. Voortschrijdend Inzicht
– Plundering, de menselijke ‘footprint’
– Antropogeen
– Prangende kwesties
– Control Alt Delete en opnieuw opstarten

3. Meer over Evolutie 
– De oorsprong
– Charles Darwin 
– De Tweeledige Doelgerichtheid 
– Voortgaande intelligentie
– De mutatie van het geheugen
– Dunbar’s Number
– ‘Nature’ of ‘Nurture’ 

4. Intellectuele omslagmomenten
– De Landbouwrovulutie 
– Religie 
   – Impact van religie op het samenleven met velen
   – Monotheïsme
   – De Tien Geboden
   – Religie en geweld
– De Verlichting
   – Klassiek Liberalisme
   – Democratie 
– Omslagmomenten en evolutionaire doelgerichtheid 
   – Elders

5. De Evolutionaire Stempel 
– Oprispingen van het zoogdierenbrein 
– Ongelijkheid 
– Kortetermijnvisie
– Planloosheid; normloosheid en ontbreken van logica 
– Angst voor vreemden, het vreemde 
– De mens als vluchtdier 
– Testosteron als katalysator 
– Steenbergen

6. Nurture, Beïnvloeding
– We selecteren
– Mimetisch gedrag, het gaat om de ander
– Zingeving
– Institutioneel gedrag
– Beïnvloeding, Causaliteit, Correlatie
– Media, Social Media, Nepnieuws, Complottheorieën 
– Zondebok
– Elk mens is tot gruweldaden in staat
– Terrorisme

7. Het Neoliberalisme
– Kenmerken 
– Terugtredende overheid
– Marktwerking en zelfregulering 
– Geldschepping
– Arbeid en ongelijkheid
– De Neoliberale Burger
– Populisme 

8. De Bewuste Burger  
– Ons noodlot, kunnen we het tij nog keren?
– De verantwoordelijkheid van het rationele brein
– Het vierde intellectuele omslagmoment
– De noodzakelijkheid van samenwerking
– De noodzakelijkheid van democratie
– De noodzakelijkheid van kennis en burgerschap

Verwijzingen
Bijna 70 verwijzingen naar auteurs, wetenschappers, artikelen, et cetera.

Terug naar De Evolutionaire Stempel