Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
(Inhoudsopgave)


Zomer 1995
Zomer 2014
Voorwoord

1. Tijd en Plaats
– Waar sta ik eigenlijk?
– Onvrede

2. Voortschrijdend Inzicht
– Plundering, de menselijke ‘footprint’
– Antropogeen
– Prangende kwesties
– Control Alt Delete en opnieuw opstarten

3. De Evolutie nader beschouwd
– De oorsprong
– Charles Darwin
– De mutatie van het geheugen
– Doelgerichtheid, overleven, voortbestaan 
– Breinstapeling
– Dunbar’s Number
– ‘Nurture’ 

4. Drie omslagmomenten
– De Landbouwrovulutie 
– Religie 
   – Ontstaan van religie
   – De Tien Geboden
   – Monotheïsme
   – Azië 
   – Religie en geweld
– De Verlichting
   – Liberalisme
   – Democratie

5. De Evolutionaire Stempel 
– Resumé; Oprispingen van het zoogdierenbrein
– Ongelijkheid
– Planloosheid en normloosheid 
– Kortetermijnvisie 
– De mens als vluchtdier 
– Angst voor vreemden, het vreemde 
– Testosteron als katalysator 
– Steenbergen

6. Nurture, Beïnvloeding
– We selecteren
– Mimetisch gedrag
– Zingeving
– Institutioneel gedrag
– Beïnvloeding  
– Nepnieuws, complot theorieën en misleiding
– Zondebok
– Elk mens is tot gruweldaden in staat
– Terrorisme

7. Het Neoliberalisme
– Grondbeginselen 
– Terugtredende overheid
– Marktwerking en zelfregulering 
– Geldschepping
– Arbeid en ongelijkheid
– De Neoliberale Burger
– Populisme 
– De Tweede Prangende Kwestie, ons noodlot?

8. De Bewuste Burger  
– De verantwoordelijkheid van het rationele brein
– Besluitvorming voor het voortbestaan
– Samenleven = samenwerken
– Klimaatspel, kennis en overleg
– Pleidooi voor burgerschap

Verwijzingen
Bijna. 70 verwijzingen naar auteurs, wetenschappers, artikelen, et cetera.

Terug naar De Evolutionaire Stempel