Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
(Inhoudsopgave)


Zomer 1995
Zomer 2014
Voorwoord

1. Tijd en Plaats
– Waar sta ik op de tijdlijn?
– Meritocratie en Onvrede

2. Voortschrijdend Inzicht
– Plundering 
– Twee Prangende Kwesties

3. Meer over Evolutie 
– De oorsprong
– Charles Darwin 
– De Tweeledige Doelgerichtheid 
– Intelligentie,de mutatie van het geheugen

– Dunbar’s Number
– ‘Nature’ of ‘Nurture’?

4. Intellectuele omslagmomenten 
– Omslagmomenten en Evolutionaire Doelgerichtheid
– Het 1e Omslagmoment: De Landbouwrevolutie 
– Het 2e Omslagmoment: Religie 
   – De betekenis van religie voor het samenleven met velen
   – Monotheïsme
   – De Tien Geboden
   – Religie en geweld
– Het 3e Omslagmoment: De Verlichting
   – Het klassiek Liberalisme
   – Democratie 
– Elders in de wereld 

5. De Evolutionaire Stempel 
– Oprispingen van het zoogdierenbrein 
– Ongelijkheid 
– Kortetermijnvisie
– Planloosheid; Logica en Normloosheid  
– Angst voor vreemden en het vreemde 
– De mens als vluchtdier 
– Testosteron als katalysator 
– Steenbergen

6. Nurture, Beïnvloeding
– We selecteren en het gaat om de ander
– Zingeving en Institutioneel gedrag
– Causaliteit, Correlatie, Wetenschap
– Media, Social Media, Nepnieuws, Complottheorieën
– Bewuste politieke beïnvloeding 
– Zondebokmechanisme
– Elk mens is tot gruweldaden in staat, zelfs Terrorisme

7. Het Neoliberalisme 
– Terugtredende overheid
– Marktwerking en zelfregulering 
– Geldschepping
– Arbeid en inkomensongelijkheid
– De stereotiepe Neoliberale Burger
– Populisme 
– Het neoliberalisme is uiteindelijk zelfdestructief

8. Het Vierde Intellectuele Omslagmoment  
– De noodzakelijkheid van Bewustwording
– De noodzakelijkheid van Samenwerking 
– De noodzakelijkheid van een circulaire economie
– De noodzakelijkheid van democratie
– De noodzakelijkheid van  burgerschap

Verwijzingen
Bijna 70 verwijzingen naar auteurs, wetenschappers, artikelen, et cetera.

Terug naar De Evolutionaire Stempel