Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL

(Inhoudsopgave)

Voorwoord
Zomer 1995
Zomer 2014

Hoofdstuk 1.    TIJD EN PLAATS
1.1 ONZE GENERATIE
      – Relatieve schaarste

      – Solidariteit en Verzuiling
      – De Gereformeerde Paradox
      – Ik tel mijn zegeningen
      – Onvrede
1.2. PRANGENDE KWESTIES 
      – Plundering, de menselijke ‘footprint’
      – Antropogeen
1.3 VOORTSCHRIJDEND INZICHT

      – Hoe zit de wereld in elkaar?
      – Methoden en technieken
      – Control Alt Delete en opnieuw opstarten 

Hoofdstuk 2.  EVOLUTIE EN DE HOMO SAPIENS
2.1 IN DEN BEGINNE

      – De oorsprong
      – Biologische Evolutie
      – Voortplanting en samenleving
      – Geheugen, bewustzijn

2.2 DE LANDBOUW REVOLUTIE
      – Bezit en het patriarchaat

      – Culturele Evolutie 
      – ‘Nature’ of ‘Nurture’

Hoofdstuk 3.   RELIGIE EN DE VERLICHTING
3.1 HET ONTSTAAN VAN SAMENLEVINGEN

      – Dunbar’s Number 
      – Religie –  samenvatting
3.2 OORSPRONGSMYTHEN 

      – Van voorouderverering naar religie   

3.3 INVLOED VAN RELIGIE
      – Het Monotheïsme
      – Tien Geboden 

      – Azië
      – Islam
3.4 DE VERLICHTING
      – Doel en Zingeving
      – De Verlichting, onze geschiedenis
3.5 VERLICHTINGS IDEOLOGIEËN 
      – Liberalisme, het nieuwe samenleven
      – Het politieke liberalisme
      – Socialisme
      – Democratie
      – Confessionelen

Hoofdstuk 4.   DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
4.1 EVOLUTIONAIRE KENMERKEN
      – Breinstapeling

      – 1e Kenmerk: Ongelijkheid
      – 2e Kenmerk: Planloosheid
      – 3e Kenmerk: Korte termijnvisie
      – 4e Kenmerk: De mens als vluchtdier
      – 5e Kenmerk: Angst voor vreemden
      – 6e Kenmerk: Testosteron, verbetering
4.2 DE STEMPEL
      – Steenbergen

Hoofdstuk 5.   DE SAMENLEVENDE MENS
5.1 SAMENLEVINGSVOORWAARDEN
      – Leervermogen, hebzucht en toekomst
      – Sociaal contract –   samenvatting
5.2 BEÏNVLOEDING 
      – Mimetisch gedrag
      – Hokjes en vooroordelen
      – Nieuwsvoorziening
      – Social media, de stem uit het cafe
      – De ‘Selffulfilling prophecy’
5.3 GEWELD EN GRUWELDADEN
      – Zondebok
      – Elk mens is tot gruweldaden in staat
      – Terrorisme  –  samenvatting
5.4 SAMENWERKING ALS ANTWOORD OP DE EVOLUTIE
      – Samenleven, samenwerken
      – Het Klimaatspel, kennis en overleg

Hoofdstuk 6.   NAAR ONZE TIJD
6.1 KOLONIALISME, ONGELIJKHEID, ONZE ERFENIS
      – Centrum periferie –   samenvatting
      – Had het anders kunnen zijn?
6.2 VAN 1929 TOT 1989
      – 1929
      – 1945
      – 1960
      – 1989

Hoofdstuk 7.   NEOLIBERALISME
7.1 IDEOLOGIE EN KENMERKEN 

      – Einde solidariteitsgedachte
      – Eerste kenmerk: terugtredende overheid
      – Tweede kenmerk: marktwerking en geld
7.2 VOORUITGANG TEN KOSTE VAN WAT? 

      – Globalisering
      – Zelfregulering
      – Geldschepping
      – Arbeid en ongelijkheid
      – Migratie
      – De neoliberale eendimensionale massamens – samenvatting

Hoofdstuk 8.   DE POLITIEKE PARAGRAAF
8.1 GAAN WE RECHTSOM OF LINKSOM? 

      – Oorsprong politiek rechts, politiek links
      – Rechts en links in Nederland
      – Ons noodlot? 
8.2  HERORIËNTATIE  

      – Welvaartssprongen 
      – Nieuwe doelstelling en samen verder

      – Voor beleidsmakers en reaguurders
      – Pleidooi voor burgerschap – samenvatting

VERWIJZINGEN
In totaal 77 ondersteunende verwijzingen, ca 50 pagina’s.
Deze zijn heel goed ook separaat te lezen.

Terug naar de De Evolutionaire Stempel