Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
(Inhoudsopgave)


Zomer 1995
Zomer 2014
Voorwoord

1. Tijd en Plaats
– Waar sta ik eigenlijk?
– Onvrede

2. Voortschrijdend Inzicht
– Plundering, de menselijke ‘footprint’
– Antropogeen
– Prangende kwesties
– Control Alt Delete
– De oorsprong
– Charles Darwin

3. Een vijftal beschouwingen
– Het doel ‘overleven’ en ‘voortbestaan’ (1) 
– De mutatie van het geheugen (2)
– Breinstapeling (3)
– Dunbar’s Number (4) 
– ‘Nature’ of ‘nurture’ (5)

4. Landbouw, Religie, Verlichting 
– Landbouw, Bezit en het Patriarchaat
– Het maatschappelijk belang van religie
– Van voorouderverering naar godsdienst
– Het monotheïsme
– De Tien Geboden
– Azië
– Religie en geweld
– Eind Goddelijke beschikking, de Verlichting
– Onze verworvenheden
– Democratie

5. Het leren samenleven
– Overleven of voortbestaan?
– Doel, zingeving, religie, complottheorie
  Hebzucht, toekomst, leervermogen
– Mimetisch gedrag

6. De Evolutionaire Stempel
– Oprispingen van het zoogdierenbrein
– 1e kenmerk: Ongelijkheid
– 2e kenmerk: Planloosheid en normloosheid
– 3e kenmerk: Kortetermijnvisie
– 4e kenmerk: De mens als vluchtdier
– 5e kenmerk: Angst voor vreemden, het vreemde
– 6e kenmerk: de katalysator, het Testosteron
– Steenbergen

7. Beïnvloeding
– Misleiding?
– De Main Stream Media, Social media
– Complot theorieën
– De Selffulfilling Prophecy
– Zondebok
– Hokjes en vooroordelen
– Elk mens is tot gruweldaden in staat
– Terrorisme

8. Onze tijd, het Neoliberalisme
– Einde solidariteitsgedachte
– Terugtredende overheid
– Marktwerking en zelfregulering 
– Geldschepping
– Arbeid en ongelijkheid

9. De Neoliberale Burger
– De neoliberale mens
– Nog iets over’Nature’
– Populisme

10. De Bewuste Burger
– Ons noodlot?
– De verantwoordelijkheid van het rationele brein
– Welvaartssprongen
– Voor beleidsmakers en reaguurders
– Samenleven, samenwerken
– Klimaatspel, kennis en overleg
– Pleidooi voor burgerschap

Verwijzingen
Bijna. 70 verwijzingen opgenomen naar verdere uitleg, auteurs, wetenschappers, artikelen, et cetera.

Terug naar De Evolutionaire Stempel