Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
(Inhoudsopgave)


Zomer 1995
Zomer 2014
Voorwoord

1. Tijd en Plaats
– Waar sta ik eigenlijk?
– Onvrede

2. Voortschrijdend Inzicht
– Plundering, de menselijke ‘footprint’
– Antropogeen
– Prangende kwesties
– Control Alt Delete en opnieuw opstarten

3. Meer over Evolutie 
– De oorsprong
– Charles Darwin 
– De Tweeledige Doelgerichtheid 
– De mutatie van het geheugen
– Breinstapeling
– Dunbar’s Number
– ‘Nurture’, het vullen van het rationele ben 

4. Drie omslagmomenten
– De Landbouwrovulutie 
– Religie 
   – Ontstaan van religie
   – De Tien Geboden
   – Monotheïsme
   – Azië 
   – Religie en geweld
– De Verlichting
   – Liberalisme
   – Democratie

5. De Evolutionaire Stempel 
– Resumé, oprispingen van het zoogdierenbrein
– Ongelijkheid
– Planloosheid; normloosheid en ontbreken van logica 
– Kortetermijnvisie 
– Angst voor vreemden, het vreemde 
– De mens als vluchtdier 
– Testosteron als katalysator 
– Steenbergen

6. Nurture, Beïnvloeding
– We selecteren
– Mimetisch gedrag, het gaat om de ander
– De zin van Zingeving
– Institutioneel gedrag
– Beïnvloeding, Causaliteit, Correlatie
– Social Media, Nepnieuws, Complottheorieën 
– Zondebok
– Elk mens is tot gruweldaden in staat
– Terrorisme

7. Het Neoliberalisme
– Kenmerken 
– Terugtredende overheid
– Marktwerking en zelfregulering 
– Geldschepping
– Arbeid en ongelijkheid
– De Neoliberale Burger
– Populisme 
– Discrepantie Democratie en Neoliberalisme
– Ons noodlot?

8. De Bewuste Burger  
– De verantwoordelijkheid van het rationele brein
– Besluitvorming ten gunste van het voortbestaan
– Samenleven is samenwerken
– Pleidooi voor burgerschap

Verwijzingen
Bijna 70 verwijzingen naar auteurs, wetenschappers, artikelen, et cetera.

Terug naar De Evolutionaire Stempel