Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL

(Inhoudsopgave)

Voorwoord
Zomer 1995
Zomer 2014

Hoofdstuk 1.    TIJD EN PLAATS

Hoofdstuk 2. HOE VERDER?

2.1. PRANGENDE KWESTIES 
      – Onvrede
      – 
Plundering, de menselijke ‘footprint’
      – Antropogeen
2.2 VOORTSCHRIJDEND INZICHT

      – Antropogeen
      – Kunnen we het tij nog keren?
2.3 HOE VERDER?
       – Methoden en technieken
      – Het gevaar van correlatie
      – Control Alt Delete
      – De Routekaart  

Hoofdstuk 3.  EVOLUTIE; GEHEUGEN; LANDBOUW
3.1 EVOLUTIE

      – De oorsprong
      – Darwin
      – Voortplanting en samenleving

3.2 GEHEUGEN
      – De mutatie van het geheugen
      – Breinstapeling
 
      – ‘Nature’ of ‘Nurture’
3.3 DE LANDBOUW REVOLUTIE
      – Bezit en het patriarchaat
      – Dunbar’s number

Hoofdstuk 4.   RELIGIE; VERLICHTING; INDUSTRIALISERING
4.1 RELIGIE

      – Het maatschappelijk belang van religie   samenvatting
      – Van voorouderverering naar godsdienst
      – Het monotheïsme
      – De Tien Geboden 
      – Azië 

      – Islam
4.2 DE VERLICHTING 

      – Einde van de goddelijke beschikking
      – Doel en zingeving
      – Het klassieke liberalisme
      – Democratie  
4.3 INDUSTRIËLE REVOLUTIE 
      – Socialisme
      – Confessionelen

Hoofdstuk 5.   DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
5.1 EVOLUTIONAIRE KENMERKEN

      – 1e Kenmerk: Ongelijkheid
      – 2e Kenmerk: Planloosheid
      – 3e Kenmerk: Kortetermijnvisie
      – 4e Kenmerk: De mens als vluchtdier
      – 5e Kenmerk: Angst voor vreemden
      – 6e Kenmerk: Testosteron, de katalysator
5.2 DE STEMPEL
      – Steenbergen 

Hoofdstuk 6.   DE SAMENLEVENDE MENS
6.1 SAMENLEVINGSVOORWAARDEN
      – Leervermogen, hebzucht en toekomst
      – Sociaal contract –   samenvatting
6.2 BEÏNVLOEDING 
      – Mimetisch gedrag
      – Hokjes en vooroordelen
      – Nieuwsvoorziening
      – Social media, de stem uit het cafe
      – De ‘Selffulfilling Prophecy’
6.3 GEWELD EN GRUWELDADEN
      – Zondebok
      – Elk mens is tot gruweldaden in staat
      – Terrorisme  –  samenvatting
6.4 SAMENWERKING ALS ANTWOORD OP DE EVOLUTIE
      – Samenleven, samenwerken
      – Het Klimaatspel, kennis en overleg

Hoofdstuk 7.   NAAR ONZE TIJD
7.1 KOLONIALISME
      – Centrum periferie –   samenvatting
      – Had het anders kunnen zijn?
7.2 VAN 1929 TOT 1989
      – 1929
      – 1945
      – 1960
      – 1989

Hoofdstuk 8.   NEOLIBERALISME
8.1 IDEOLOGIE EN KENMERKEN 

      – Einde solidariteitsgedachte
      – Eerste kenmerk: terugtredende overheid
      – Tweede kenmerk: marktwerking en geld
8.2 VOORUITGANG TEN KOSTE VAN WAT? 

      – Globalisering
      – Zelfregulering
      – Geldschepping en opeenhoping
      – Arbeid en ongelijkheid
      – Migratie
      – De neoliberale eendimensionale massamens 

Hoofdstuk 9.   DE POLITIEKE PARAGRAAF
9.1 GAAN WE RECHTSOM OF LINKSOM? 

      – De oorsprong van politiek rechts en links
      – Over rechts en links in Nederland – samenvatting
      – Ons noodlot? 
9.2  HERORIËNTATIE  

      – Hoog tijd voor het rationele brein 
      – Welvaartssprongen

      – Voor beleidsmakers en reaguurders
      – Pleidooi voor burgerschap – samenvatting

VERWIJZINGEN
In ‘De Evolutionaire Stempel’ zijn 77 verwijzingen opgenomen naar verdere uitleg, auteurs, wetenschappers, artikelen, et cetera. Deze zijn geschikt om apart door te nemen, het zegt alles over de opbouw van het boek.

Terug naar de De Evolutionaire Stempel