Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL

(Inhoudsopgave)

Voorwoord
Zomer 1995
Zomer 2014

Hoofdstuk 1.    TIJD EN PLAATS
1.1 ONZE GENERATIE
      – Relatieve schaarste

      – Solidariteit en verzuiling
      – De gereformeerde paradox
      – Ik tel mijn zegeningen
      – Onvrede
1.2. PRANGENDE KWESTIES 
      – Plundering, de menselijke footprint
      – Antropogeen
1.3 VOORTSCHRIJDEND INZICHT
      – Hoe zit de wereld in elkaar?
      – Methoden en technieken
      – Control Alt Delete 

Hoofdstuk 2.   HOMO SAPIENS
2.1 IN DEN BEGINNE
      – De oorsprong
      – Geheugen, bewustzijn
      – Voortplanting en samenleving
2.2 EVOLUTIONAIRE ERFENIS
      – Evolutionaire kenmerken
      – 1e Kenmerk: Ongelijkheid
      – 2e Kenmerk: Planloosheid
      – 3e Kenmerk: Korte termijnvisie
      – 4e Kenmerk: De mens als vluchtdier
      – 5e Kenmerk: Angst voor vreemden
      – 6e Kenmerk: Testosteron, verbetering
      – Steenbergen
2.3 DE KWESTIE VAN DE SOCIOBIOLOGIE
      – ‘Nature’ of ‘nurture’

Hoofdstuk 3.   RELIGIE
3.1 OORSPRONGSMYTHEN
      – Van voorouderverering naar religie
      – Doel en zingeving
3.2 ONTSTAAN VAN SAMENLEVINGEN 
      – Religie als voorwaarde en het monotheïsme – samenvatting
      – Tien Geboden
3.3 ANDERE RELIGIES 
      – Azië
      – Islam

Hoofdstuk 4.   DE SAMENLEVENDE MENS
4.1 SAMENLEVINGSVOORWAARDEN
      – Leervermogen, toekomst en hebzucht
      – Sociaal contract – samenvatting
4.2 BEÏNVLOEDING
      – Mimetisch gedrag
      – Hokjes en vooroordelen
      – Nieuwsvoorziening
      – Social media, de stem uit het cafe
4.3 GRUWELDADEN 
      – Elk mens is tot gruweldaden in staat
      – Gevaar van de Selffulfilling Prophecy
      – Zondebok
4.4 SAMENWERKING ALS ANTWOORD OP DE EVOLUTIE
      – Samenleven, samenwerken
      – Categorische imperatief
      – Klimaatspel; kennis en overleg

Hoofdstuk 5.   NAAR ONZE TIJD
5.1 IDEOLOGIEËN 
      – Renaissance en Verlichting
      – Democratie
      – Liberalisme
      – Socialisme
      – Confessionelen
5.2 ONGELIJKHEID, ONZE ERFENIS 
      – Centrum Periferie – samenvatting
      – Had het anders kunnen zijn?
5.3 VAN 1929 TOT 1989
      – 1929 – 1960 – 1970 – 1989

Hoofdstuk 6.   NEOLIBERALISME
6.1 IDEOLOGIE EN KENMERKEN
      – Einde solidariteitsgedachte
      – Eerste kenmerk: terugtredende overheid
      – Tweede kenmerk: marktwerking en geld
6.2 VOORUITGANG TEN KOSTE VAN WAT? 
      – Globalisering
      – Zelfregulering
      – Geldschepping
      – Arbeid en ongelijkheid
      – Migratie
      – Terrorisme – samenvatting
      – De neoliberale eendimensionale massamens – samenvatting

Hoofdstuk 7.   DE POLITIEKE PARAGRAAF
7.1 RECHTSOM OF LINKSOM 
      – Wat is nu politiek rechts, politiek links?
      – Politieke situatie in Nederland
      – Ons noodlot? 
7.2  HERORIËNTATIE  
      – Welvaartssprongen 
      – Hoe verder?

      – Voor beleidsmakers en reaguurders
      – Eerste stap, pleidooi voor burgerschap – samenvatting

NAWOORD

VERWIJZINGEN 
Ongeveer 50 pagina’s, ook separaat te lezen.

Terug naar de De Evolutionaire Stempel