Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
(Inhoudsopgave)


Zomer 1995
Zomer 2014
Voorwoord

1. Tijd en Plaats
– Waar sta ik eigenlijk?
– Onvrede

2. Voortschrijdend Inzicht
– Plundering, de menselijke ‘footprint’
– Antropogeen
– Prangende kwesties
– Control Alt Delete
– De oorsprong, de evolutie 
– Charles Darwin

3. Belangrijke beschouwingen
– Evolutie, doelgerichtheid 
– De mutatie van het geheugen 
– Breinstapeling
– Dunbar’s Number
– ‘Nurture’ 

4. Samenleven
– Samen overleven of samen voortbestaan?
– Doel, zingeving, religie
 Hebzucht, toekomst, leervermogen
– Mimetisch gedrag

5. Landbouw, Religie, Verlichting 
– Landbouw, Bezit en het Patriarchaat
– Het maatschappelijk belang van religie
– Van voorouderverering naar godsdienst
– Het monotheïsme
– De Tien Geboden
– Azië
– Religie en geweld
– Einde Goddelijke beschikking: de Verlichting
– Onze verworvenheden
– Democratie

6. De Evolutionaire Stempel
– Oprispingen van het zoogdierenbrein
– Ongelijkheid
– Planloosheid en normloosheid
– Kortetermijnvisie
– De mens als vluchtdier
– Angst voor vreemden, het vreemde
– De katalysator, het Testosteron
– Steenbergen

7. Beïnvloeding
– Institutioneel  
– De Main Stream Media, Social media
– Complot theorieën
– De Selffulfilling Prophecy
– Zondebok
– Hokjes en vooroordelen
– Elk mens is tot gruweldaden in staat
– Terrorisme

8. Onze tijd, het Neoliberalisme
– Einde solidariteitsgedachte
– Terugtredende overheid
– Marktwerking en zelfregulering 
– Geldschepping
– Arbeid en ongelijkheid

9. De Neoliberale Burger
– Stereotype van de neoliberale mens
– Morrelen aan de ’Nature’
– Populisme

10. De Bewuste Burger
– Ons noodlot?
– De verantwoordelijkheid van het rationele brein
– Welvaartssprongen
– Voor beleidsmakers en reaguurders
– Samenleven, samenwerken
– Klimaatspel, kennis en overleg
– Pleidooi voor burgerschap

Verwijzingen
Bijna. 70 verwijzingen naar auteurs, wetenschappers, artikelen, et cetera.

Terug naar De Evolutionaire Stempel