Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL

(Inhoudsopgave)

Voorwoord
Zomer 1995
Zomer 2014

Hoofdstuk 1. VOORTSCHRIJDEND INZICHT

1.1 Totstandkoming
– Control Alt Delete
– Boek: De Evolutionaire Stempel

1.2 Logica
– Wat is kennis?

– Wetenschappen
– Methoden en technieken

Hoofdstuk 2. Tijd en plaats

2.1 Onze generatie
– Relatieve schaarste

– Solidariteit en verzuiling
– De gereformeerde paradox
– Ik tel mijn zegeningen
– Onvrede

2.2. Prangende kwesties 

– De menselijke footprint
– Antropogeen

Hoofdstuk 3. HOMO SAPIENS

3.1 In den beginne
– De oorsprong
– Geheugen, bewustzijn
– Voortplanting en samenleving

3.2 Evolutionaire erfenis
– Evolutionaire kenmerken
– 1e Kenmerk: Ongelijkheid
– 2e Kenmerk: Planloosheid
– 3e Kenmerk: Korte termijnvisie
– 4e Kenmerk: De mens als vluchtdier
– 5e Kenmerk: Angst voor vreemden
– 6e Kenmerk: Testosteron, overlevingsdrang, verbetering
– Alles komt samen

3.3 De kwestie van de sociobiologie
– ‘Nature’ of ‘nurture’

Hoofdstuk 4. DE SAMENLEVENDE MENS

4.1 Samenlevingsvoorwaarden
– Leervermogen, toekomst en hebzucht
– Sociaal contract – samenvatting

4.2 Beïnvloeding
– Mimetisch gedrag
– Hokjes
– Nieuwsvoorziening
– Social media, de stem uit het cafe

4.3 Gruweldaden
– Elk mens is tot gruweldaden in staat
– Selffulfilling prophecy
– Zondebok

4.4 Samenwerking als antwoord op de evolutie
– Samenleven, samenwerken
– Categorische imperatief
– Klimaatspel

Hoofdstuk 5. RELIGIE

5.1 Oorsprongsmythen
– Van voorouderverering naar religie
– Doel en zingeving

5.2 Ontstaan van samenlevingen
– Religie als voorwaarde en het monotheïsme – samenvatting
– Tien Geboden

5.3 Andere religies
– Azië
– Islam

Hoofdstuk 6. Naar onze tijd

6.1 Ideologieën
– Renaissance en Verlichting
– Democratie
– Liberalisme
– Socialisme
– Confessionelen

6.2 Ongelijkheid, onze erfenis
– Centrum Periferie – samenvatting
– Verdeling

6.3 Van 1929 tot 1989
– 1929 – 1960 – 1970 – 1989

Hoofdstuk 7. NEOLIBERALISME

7.1 Ideologie en kenmerken en gevolgen
– Einde solidariteitsgedachte
– Eerste kenmerk: terugtredende overheid
– Tweede kenmerk: marktwerking en geld

7.2 Gevolgen
– Globalisering
– Zelfregulering
– Geldschepping
– Arbeid
– Ongelijkheid
– Migratie
– Terrorisme en het trappenhuis – samenvatting
– Prangende kwestie
– Hebzucht
– De nieuwe eendimensionale massamens

Hoofdstuk 8. TENSLOTTE

8.1 De politieke paragraaf
– Wat is politiek rechts; politiek links
– Nederland
– De Evolutionaire Stempel
– De hamvraag, gaan we rechtsom of linksom?

8.2 Heroriëntatie
– Welvaartssprongen 
– Voor beleidsmakers en reaguurders
– Pleidooi voor burgerschap – samenvatting

Nawoord

Verwijzingen
Ongeveer 50 pagina’s, ook separaat te lezen.

Terug naar de boek pagina