Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
(Inhoudsopgave)

Voorwoord
Zomer 1995
Zomer 2014

1. Tijd en Plaats
– Waar sta ik eigenlijk?
– Onvrede

2. Voortschrijdend Inzicht
– Plundering, de menselijke ‘footprint’
– Antropogeen
– Control Alt Delete en de routekaart
– Methoden en technieken
– Interpretatie
– Prangende kwesties

3. Evolutie
– De oorsprong
– Charles Darwin
– Het verschil tussen ‘overleven’ en ‘voortbestaan’
– De mutatie van het geheugen
– Breinstapeling
– Dunbar’s Number
– ‘Nature’ of ‘nurture’

4. De Evolutionaire Stempel
– Individuele eigenschappen
– 1e kenmerk: Ongelijkheid
– 2e kenmerk: Planloosheid en normloosheid
– 3e kenmerk: Kortetermijnvisie
– 4e kenmerk: De mens als vluchtdier
– 5e kenmerk: Angst voor vreemden, het vreemde
– 6e kenmerk: de katalysator, het Testosteron
– Steenbergen

5. Het ‘leren’ samenleven
– Leervermogen, hebzucht en toekomst
– Doel, zingeving, religie, complottheorie
– Mimetisch gedrag
– Hokjes en vooroordelen
– Nieuwsvoorziening
– Social media, de stem uit het café
– De Selffulfilling Prophecy
– Zondebok
– Elk mens is tot gruweldaden in staat
– Terrorisme
– Samenleven, samenwerken
– Het klimaatspel, kennis en overleg

6. Religie
– Het maatschappelijk belang van religie
– Gezondheidsvoorschriften
– Van voorouderverering naar godsdienst
– Het monotheïsme
– De Tien Geboden
– Goed en kwaad
– Azië
– Religie en geweld

7. De Verlichting
– Het einde van de goddelijke beschikking
– Sociaal contract
– Democratie

8. Landbouw- en Industriële Revolutie
– Landbouw, Bezit en het Patriarchaat
– De Industriële Revolutie en arbeidsdeling
– Arbeidsdeling
– Socialisme
– Confessionelen

9. Naar Onze Tijd
– Kolonialisme, de Centrum-Periferie-relatie
– Had het anders kunnen zijn?
– IJkpunt 1929
– IJkpunt 1945
– IJkpunt 1960
– IJkpunt 1989

10. Onze tijd, het Neoliberalisme
– Einde solidariteitsgedachte
– Eerste kenmerk: terugtredende overheid
– Tweede kenmerk: marktwerking, privatisering, geld
– Globalisering
– Zelfregulering
– Geldschepping en opeenhoping
– Arbeid en ongelijkheid
– Migratie
De neoliberale mens

11. De Politieke Paragraaf
– Ons noodlot?
– Hoog tijd voor het rationele brein
– Welvaartssprongen
– Voor beleidsmakers en reaguurders
– Politiek rechts en links
– Populisme
– De politiek in Nederland
– Pleidooi voor burgerschap

Verwijzingen
Ca. 80 verwijzingen opgenomen naar verdere uitleg, auteurs, wetenschappers, artikelen, et cetera.

Terug naar De Evolutionaire Stempel