Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
(Inhoudsopgave)

Voorwoord
Zomer 1995
Zomer 2014

HOOFDSTUK 1. TIJD EN PLAATS
– Waar sta ik eigenlijk?
– Onvrede
– Plundering, de menselijke ‘footprint’

HOOFDSTUK 2. VOORTSCHRIJDEND INZICHT
– Antropogeen
– Prangende Kwesties
– Methoden en Technieken
– Interpretatie
– Control Alt Delete
– De Route

HOOFDSTUK 3. EVOLUTIE
– De Oorsprong
– Darwin
– Voortplanting en samenleving
– De Mutatie van het Geheugen
– Breinstapeling
– Nurture of Nature
– Dunbar’s Number

HOOFDSTUK 4. DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL  – samenvatting
– Leven 
– 1e Kenmerk: Ongelijkheid
– 2e Kenmerk: Planloosheid
– 3e Kenmerk: Kortetermijnvisie
– 4e Kenmerk: De mens als vluchtdier
– 5e Kenmerk: Angst voor vreemden
– 6e Kenmerk: Testosteron, de katalysator
– Steenbergen

HOOFDSTUK 5. LANDBOUW, RELIGIE
– Landbouw, Bezit en het Patriarchaat
– Het maatschappelijk belang van Religie    – samenvatting 
– Gezondheidsvoorschriften
– Van Voorouderverering naar Godsdienst
– Het Monotheïsme
– De Tien Geboden
– Goed en Kwaad
– Azië
– Religie en Geweld

HOOFDSTUK 6. VERLICHTING, INDUSTRIËLE REVOLUTIE
– Einde van de goddelijke beschikking
– Doel en zingeving
– Het klassieke liberalisme
– Democratie
– De Industriële Revolutie en Arbeidsdeling
– Socialisme
– Confessionelen

HOOFDSTUK 7. DE SAMENLEVENDE MENS
– Leervermogen, Hebzucht en Toekomst
– Sociaal contract               – samenvatting
– Mimetisch gedrag
– Hokjes en Vooroordelen
– Nieuwsvoorziening
– Social media, de stem uit het cafe
– De Self-fulfilling Prophecy
– De Zondebok
– Elk mens is tot gruweldaden in staat
– Terrorisme                  – samenvatting 
– Samenleven, samenwerken
– Het Klimaatspel, kennis en overleg

HOOFDSTUK 8. NAAR ONZE TIJD
– De Aanloop
– Het Kolonialisme, de Centrum Periferie relatie     – samenvatting
– Had het anders kunnen zijn?
– 1929
– 1945
– 1960
– 1989

HOOFDSTUK 9. NEOLIBERALISME
– Einde solidariteitsgedachte
– Eerste kenmerk: terugtredende overheid
– Tweede kenmerk: marktwerking en geld
– Globalisering
– Zelfregulering
– Geldschepping en opeenhoping
– Arbeid en ongelijkheid
– Migratie
– De Eendimensionale Massamens

HOOFDSTUK 10. DE POLITIEKE PARAGRAAF
– Ons noodlot?
– Hoog tijd voor het rationele brein
– Welvaartssprongen
– Voor beleidsmakers en reaguurders
– Politiek rechts en links              – samenvatting
– De politiek in Nederland
– Pleidooi voor burgerschap        – samenvatting 

VERWIJZINGEN      – samenvatting 
In ‘De Evolutionaire Stempel’ zijn bijna 80 verwijzingen opgenomen naar verdere uitleg, auteurs, wetenschappers, artikelen, et cetera. Deze zijn geschikt om apart door te nemen, het zegt alles over de opbouw van het boek.