Index

DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL

Voorwoord
Zomer 1995
Zomer 2014

Hoofdstuk 1. TIJD EN PLAATS

1.1 Onze generatie
– Relatieve schaarste
– Solidariteit en verzuiling
– De gereformeerde paradox
– Ik tel mijn zegeningen
– Onvrede

1.2 Prangende kwesties
– De menselijke ‘footprint’
– Antropogeen

Hoofdstuk 2. VOORTSCHRIJDEND INZICHT

2.1 Logica
– Menswetenschappen
– Wat is kennis?
– Methoden en technieken

2.2. Totstandkoming
– De aanloop
– Het boek

Hoofdstuk 3. DE HOMO SAPIENS

3.1 In den beginne
– De oorsprong
– Voortplanting en samenleving
– Geheugen, bewustzijn

3.2 Evolutionaire erfenis
– Samenwerking
– Zes evolutionaire kenmerken
– Alles komt samen

3.3 De kwestie van de sociobiologie
– ‘Nature’ of ‘nurture’

Hoofdstuk 4. DE SAMENLEVENDE MENS

4.1 Samenlevingsvoorwaarden
– Sociaal contract – samenvatting
– Uitgesteld eigen belang

4.2 Beïnvloeding
– Mimetisch gedrag
– Hokjes
– Nieuwsvoorziening
– Social media

4.3 Gruweldaden
– Elk mens is tot gruweldaden in staat
– Selffulfilling prophecy
– Zondebok

4.4 Samenwerking als antwoord op de evolutie
– Samenleven, samenwerken
– Categorische imperatief
– Klimaatspel

Hoofdstuk 5. RELIGIE

5.1 Oorsprongsmythen
– Van voorouderverering naar religie
– Doel en zingeving

5.2 Ontstaan van samenlevingen
– Religie als voorwaarde – samenvatting
– Tien Geboden

5.3 Andere religies
– Azië
– Islam

Hoofdstuk 6. Naar onze tijd

6.1 Ideologieën
– Renaissance en Verlichting
– Democratie
– Liberalisme
– Socialisme
– Confessionelen

6.2 Ongelijkheid, onze erfenis
– Centrum Periferie – samenvatting
– Verdeling

6.3 Van 1929 tot 1989
– 1929 – 1960 – 1970 – 1989

Hoofdstuk 7. NEOLIBERALISME

7.1 Ideologie en kenmerken
– Einde solidariteitsgedachte
– Eerste kenmerk: terugtredende overheid
– Tweede kenmerk: marktwerking en geld

7.2 Gevolgen
– Globalisering
– Zelfregulering
– Geldschepping
– Ongelijkheid
– Migratie
– Terrorisme en het trappenhuis – samenvatting
– Prangende kwestie
– Herdefiniëring van het individu

Hoofdstuk 8. TENSLOTTE

8.1 De politieke paragraaf
– Samen leven, uitgangspunten voor het beheer
– De evolutionaire stempel
– Democratie, rechtsom of linksom?

8.2 Heroriëntatie
– Welvaartssprongen 
– Voor beleidsmakers en reaguurders
– Pleidooi voor burgerschap – samenvatting

Nawoord

Verwijzingen
Ongeveer 50 pagina’s, ook separaat te lezen.

Terug naar de boek pagina