Soortgelijke Boeken

In mijn zoektocht naar een uitgever kwam ik een uitdagende vraag tegen: 

‘wat onderscheidt jouw boek van andere boeken over een vergelijkbaar onderwerp.’ 
Ja inderdaad, wat maakt mijn boek speciaal?
Ik kan drie titels aanwijzen en dat zijn niet de minste:

  • Sapiens – Yuval Noah Harari
  • De ondergang van het Avondland – Oswald Spengler
  • De meeste mensen deugen – Rutger Bregman


Deze boeken, evenals mijn boek, behandelen de geschiedenis van de mensheid. Dat is de overeenkomst. 
Echter, bovengenoemde auteurs beperken zich veeleer tot een opsomming van gebeurtenissen,  feiten dàt iets heeft plaatsgevonden. Het zijn veeleer  getuigenissen. Goed om te weten overigens. 

Echter, ik mis het ‘waarom’.
Waarom denken en doen mensen zoals ze doen? 
Dat is alleen te begrijpen als je uitgaat van de denkwereld, te beginnen bij van de primitieve mens, samenleven moet nog geleerd worden. Het is mijn verhaal van onze geschiedenis, de lange strijd om te ontkomen aan de ongestructureerde en planloze evolutie. Het lukt, met horten en stoten, de mens heeft zich ongeacht natuurlijke omstandigheden over de aardbol kunnen verspreiden. Helaas, de mens valt voortdurend terug op ‘primitieve eigenschappen’.
Ik benoem er zes (ongelijkheid, planloosheid, kortetermijnvisie, vluchtdier, angst voor vreemden en het testosteron), het is de evolutionaire stempel waaròm mensen denken en handelen zoals ze doen. 

En er is nog een verschil, de drie genoemden zijn echte auteurs, ze kunnen zich goed uitdrukken, het leest als een trein. Ik heb daar niet echt van kunnen profiteren, de eerste versie van mijn boek was al gereed bij zowel het verschijnen van Sapiens als bij de Nederlandse vertaling van het Avondland.
Het boek over de Deugmensen verscheen later. 

Ik erken, mijn boek vereist inspanning, nadenken,  doorzettingsvermogen. Maar ja, dat is misschien ook wel de charme. 

Tenslotte.
Ik heb er niet actief naar gezocht, een uitgever heb ik nog niet gevonden . . . . 

Terug naar De Evolutionaire Stempel