De onomkeerbaarheid van democratie

1

Eind november 2021 was er ophef in de Tweede Kamer over uitspraken van FvD kamerleden. Het was niet de eerste keer.
Pepijn van Houwelingen dreigt een D’66 kamerlid met een tribunaal: ‘uw tijd komt nog wel’.
Een kamerlid (Nilüfer Gündoğan van VOLT) beklaagde zich over het feit dat zelfs de mailbox van haar moeder vol zat met shit afkomstig van onder andere FvD aanhangers, als reactie zegt Gideon van Meijeren trots op deze volgers te zijn.

Een blog over ultrarechts had ik al een jaar klaar, ik had het wel gehad met het voortdurend schetsen van iets wat er niet is en dat vervolgens opblazen met halve suggestieve waarheden, correlaties en zelfs complottheorieën. Omdat het ‘volk dat zo vindt’ is een ernstige drogredenIk heb destijds niet gepubliceerd uit vrees voor scheldkannonades, daar had ik totaal geen trek in.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond FvD eind november, kwam de vraag bovendrijven of negeren en doodzwijgen niet beter was. Het waait niet over en opnieuw werd een grens gepasseerd.
Dus bij deze, een zestal overwegingen.

Uitsluiten
Een betrekkelijk nieuw fenomeen en een gevaarlijke trend in de Nederlandse politiek is het uitsluiten van anderen. Bij de PVV staat het zwart op wit in hun programma en er is de ‘minder minder’ veroordeling van Geert Wilders. Het Forum voor Democratie gaat een stapje verder met boreale uitspraken en daaropvolgende verwarrende ontkenningen.
Uitsluiting staat haaks op een essentieel democratisch principe: het rekening houden met- en het beschermen van minderheden. Dat houdt niet op bij landsgrenzen, althans, wat mij betreft.
Vraag jezelf af, brengt uitsluiting van anderen ons verder? Nee. Deze zin staat vast op mijn homepage: ‘De geschiedenis wijst uit dat samenwerking en solidariteit doeltreffende menselijke antwoorden zijn op de ongestuurde evolutie’

De fabeltjesfuik van complottheorieën
Een a-politiek electoraat (sorry, ik moet het even kwijt) wordt met halve waarheden bewerkt. Dat was het geval bij de referenda over de Europese Grondwet, het Ukraine Associatieverdrag, de Brexit en nu dan ten aanzien van COVID-19.
Menselijk handelen wordt bepaald door opvoeding, opleiding en omgevingsfactoren. Ons onderwijssysteem leidt via consumentisme tot beter, meer en vervolgens nog beter en nog meer. Het vak samenleven met anderen wordt niet gegeven.

Ultrarechts
Zowel de PVV als het Forum trekken al dan niet versterkt door de sociale media, rechts-extremisten aan. En in het kielzog daarvan ook hooligans. Daar wordt geen afstand van genomen, de PVV zwijgt, het FvD is er ’trots’ op. Impliciet wordt daarmee geweld goedgekeurd.
Een vastgezette zin op mijn homepage: ‘De kwaliteit van samenlevingen is af te meten aan de mate waarin evolutionair gedrag is gekanaliseerd’

Effectiviteit
Wat hebben de PVV (sinds 2006) en het FvD (sinds 2017) aan de toekomst van ons land bijgedragen? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, behalve de ‘dierenpolitie’, iets over ‘gelaatsbedekkende’ kleding en de val van het kabinet Rutte I. Dat was het? 

De Trias Politica
Mijn grootste bezwaar: FvD en ook de PVV morrelen aan democratische verworvenheden. De rechtsstaat en haar instituten worden in twijfel getrokken, de rechterlijke macht wordt openlijk in diskrediet gebracht, er is minachting voor het parlement. En de hoeder daarvan, de vrije pers, zeg maar de Mainstream Media, de NPO en zo, zouden alleen maar fakenews brengen. Het is voortdurend zagen aan de stoelpoten van de Trias Politica, de scheiding der machten, de pijlers van onze rechtsstaat. Goede vraag: waarom? 

De ‘onomkeerbaarheid’ van Democratie
In een democratie kan altijd op een besluit of wet worden teruggekomen, dat moet je koesteren, dat is heilig. Echter, één besluit is definitief en kan niet meer worden teruggedraaid, namelijk de afschaffing van de democratie zelf. Dan is het simpelweg einde verhaal. Dat gebeurde in 1933 in Duitsland. De recente ontwikkelingen in democratische landen als Hongarije, Polen, Turkije en zelfs de Verenigde Staten, geven te denken.
Zowel de PVV als het FvD kennen zelf gèèn interne democratie, een teken aan de wand. Als een van deze partijen ‘democratisch’ aan de macht zou komen, zitten we opgescheept met een (niet-democratische) ‘alleenheerser’.  

 

Gerelateerde Blogs

De ‘Opleiding tot populist’ gaat over het binnenharken van stemmen door ‘een leger van populistische voetsoldaten te trainen die de taal en middelen van de nieuwe media zullen beheersen.’
Het gaat helemaal niet om ideologie, het gaat om macht.

Hoe staan wij ten opzichte van onze medemens?
Zie hier de glijdende schaal van het begrip ‘Vrijheid

Waarom zijn we gevoelig voor complottheorieën en nepnieuws?

Het verschil tussen Feiten en Complottheorieën 

Ultra-rechtse leiders zijn niet te vermijden, dus moeten we het electoraat beter voorbereiden.
Lees hier mijn pleidooi voor Burgerschap

Liever geen NEXIT – dat kost mij euro 1822 per jaar!

Meer over de oorzaken van irrationeel menselijk gedrag?
Lees mijn boek: ‘De Evolutionaire Stempel’

Reageer of deel.
Abonneer je op nieuwe berichten per e-mail in de Lower Footer.
terug naar de Homepage 

 

 

Share.

Over de auteur

1 reactie

Wat vind jij ervan? Laat het maar weten

%d bloggers liken dit: