Lesbisch, homo, bi-sexueel, transgender: geruststellende gedachte.

0


Evolutie ‘kent’ geen doel of plan, behalve de drang te overleven. En d
oor het ontbreken van een blauwdruk, zijn er ook ‘mismatches’.

Doelloosheid en evolutionaire mutaties worden maar moeizaam begrepen. Is er daarom een vlucht in religieuze zingeving? En wordt bijgevolg LHBT als een ziekte beschouwd?

Je kunt het ook anders bekijken: LHBT is juist een geruststelling. Het is een bewijs dat evolutionaire processen niet gestopt zijn, het leven gaat door!