Lesbisch, homo, bi-sexueel, transgender: geruststellende gedachte

0


Evolutie ‘kent’ geen doel of plan, behalve de drang te overleven. Er is geen 
 blauwdruk. Veel gaat mis.
Echter, de aanduiding ‘mismatch’ is een menselijke kwalificatie. Want de mens is zelf ook maar een toevallig ‘schitterend ongeluk’.

De evolutionaire planloosheid wordt maar moeizaam begrepen.
Dat verklaart de vlucht in religieuze zingeving. Gevolg daarvan is weer dat  LHBT als een ziekte wordt gezien.

Het ligt anders: LHBT is juist een geruststelling. Het is een bewijs dat evolutionaire processen niet gestopt zijn. Het leven gaat door!

%d bloggers liken dit: