Planloosheid & LHBT – samenvatting

0

Uit ‘De Evolutionaire Stempel‘, hoofdstuk 3, samenvatting van het 2e kenmerk ‘Planloosheid’. 

In de titel staan twee issues vermeld die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar dat hebben ze wel. Voor een uitleg is hier het Corona virus de link. Eerst weer even terug naar school, naar Charles Darwin. Weten we het nog? 

Het doel van evolutie is ‘leven en voortleven’ en degene die zich het beste kan aanpassen, heeft meer kans om te overleven en bijgevolg ook meer kans om zich voort te planten. Het is de ‘survival of the fittest’. Echter, voor mensen moeilijk te begrijpen, er is geen blauwdruk, er is geen plan. 

En de planloosheid van evolutionaire processen heeft voortdurende  ‘probeersels’ tot gevolg. Er gaat dan ook heel veel niet goed (althans in mensenogen), het is niet altijd bingo. Soorten ontstaan en sterven uit. Dat weten we wel van de dino en de dodo. En trouwens, ook een hele reeks mensachtigen kwam niet tot wasdom. Wij, de homo sapiens bleven als enige over. 

Sapiens betekent ‘wijze’, hiermee wordt aangeduid dat de mens als mutatie, als probeersel een geheugen kreeg. Met dat leervermogen kon de mens zich losmaken van evolutionaire processen. Er kon steeds beter worden gereflecteerd, geëvalueerd en geanticipeerd.

En met succes, ongeachte natuurlijke omstandigheden heeft de mens zich wereldwijd verspreid.

Griep, ontstekingen, virussen, et cetera noemen wij ‘ziektes’, maar het zijn in feite nog steeds evolutionaire probeersels, meer niet. Gelukkig voor ons, is de stand van de wetenschap en de kwaliteit van samenlevingen met betrekking tot hygiëne dermate gevorderd dat veel van deze ‘ziektes’ onder controle zijn.
Maar ook weer niet, getuige SARS, Ebola en nu dan COVID-19. En dan zijn er nog de diverse vormen van kanker, het syndroom van Down, aangeboren hersenbeschadigingen, alzheimer, ALS, de lijst is eindeloos.

Ja, ook homoseksualiteit is een evolutionair ‘probeersel’. Geen te genezen ziekte zoals vanuit religieuze hoek gedacht wordt. 

En eerlijk gezegd is dat een geruststellende gedachte, de evolutie is nog niet klaar. Het leven gaat door! 

(bijgewerkt 31-03-2020)

 

%d bloggers liken dit: