Lesbisch, homo, bi-sexueel, transgender: geruststellende gedachte

0


Evolutie ‘kent’ geen doel of plan, behalve de drang te overleven. Er is geen  blauwdruk. Veel gaat dan ook mis.

De aanduiding ‘mismatch’ is een menselijke kwalificatie. Want de mens is zelf ook maar een toevallig ‘schitterend ongeluk’.

De evolutionaire planloosheid wordt maar moeizaam begrepen.
Dat verklaart de vlucht in religieuze zingeving. De mens wil zekerheid, een doel en overeenstemming over wat goed of slecht is, of wat normaal is. LHBT is in die zienswijze een ziekte.

Je zou dus moeten zeggen: LHBT is juist een geruststelling. Het is een bewijs dat evolutionaire processen niet gestopt zijn. Het leven gaat door!

%d bloggers liken dit: