LHBTi

Hoofdstuk 13 uit ‘INZICHT’

13. Virussen en LHBTI

Ogenschijnlijk hebben virussen en LHBTi niets met elkaar te maken, maar dat is niet helemaal waar. Ik breng in herinnering COVID-19, en de verbindende factor is evolutie. Weten we nog wel hoe dit werkt? Evolutie is een voortdurend proces waarbij organismen die zich het beste kunnen aanpassen, een grotere kans hebben om te overleven en dus beter in staat zijn om hun genen door te geven aan volgende generaties. Echter, bij evolutionaire processen ontbreekt een vastomlijnd plan, en dat is voor de rationele mens soms moeilijk te bevatten. We willen alles graag een doel geven, maar soms moeten we accepteren dat evolutie een grillig en doelloos proces is. Het is als schieten met hagel en hopen dat er iets geraakt wordt, waarbij de wil om te overleven de munitie is.

Organismen, inclusief virussen zoals COVID-19, zijn experimenten van de natuur. Dankzij wetenschap, vaccinaties en hygiëne hebben we veel van deze ‘ziektes’ inmiddels onder controle, maar we mogen niet vergeten dat veel ongewenste en gevaarlijke mutaties het resultaat zijn van menselijke inmenging, zoals met SARS, Ebola, Q-koorts en dus ook COVID-19. Het is een kwestie van tijd voordat een nieuwe uitbraak zich voordoet.

In de evolutie gaat ook veel mis, althans, vanuit het rationele perspectief van ‘denkende’ mensen. Het is niet altijd een succesverhaal; soorten ontstaan en sterven uit, denk aan de dino’s en de dodo. Ook verschillende mensachtige soorten hebben het niet overleefd. Als ‘wijze’ homo sapiens zijn we als enige soort overgebleven, maar zelfs wij zijn verre van volmaakt, getuige de verschillende vormen van kanker, het syndroom van Down en aangeboren hersenbeschadigingen. De mens is evenzeer een evolutionair experiment, verre van een ‘volmaakt’ eindproduct. Want ook wij mensen zijn evolutionair gezien ‘probeersels’, en dit uit zich in diverse uitvoeringen: hetero’s, lesbiennes, homofiele mannen, biseksuelen, transgenders, intersekse personen, enzovoort. Dit is zeker niets om je druk over te maken. Integendeel, het is juist geruststellend, omdat zowel COVID-19 als de diversiteit binnen de LHBTI-gemeenschap bewijs zijn dat de ‘evolutie’ nog steeds aan de gang is. Met andere woorden, het leven gaat door!

Als je meer wilt weten, ga naar mijn boek 0.2 INZICHT 

Terug naar Home / Blogs