En daarom #DOESLIEF

1

Om de SIRE actie #DOESLIEF in een breder kader te plaatsen, moet je even terug naar vroeger.
Het klassieke en algemeen aanvaarde klassieke liberale uitgangspunt: ‘mijn vrijheid stopt waar die van jou begint’ ging prima samen met de naoorlogse zuilensamenleving. En natuurlijk ook met de sociale democratie.

Ter verduidelijking voor de jongeren onder ons, kenmerken daarvan waren samenwerking, rekening houden met elkaar en respect tonen. 
En waarom? Simpel, in een relatieve armoede had men elkaar nodig.

Maar dan, in de welvaartssprong van de neoliberale context, wordt na 1989 de focus verlegd naar individualisme. In navolging van de commerciële marktwerking gaat nu ook elk individu ‘van nature’ zijn eigen belang nastreven.  

Het zit ‘m in de toevoeging ‘van nature’, een herleving van de harde evolutionaire strijd om het bestaan.
Elke ‘doener’ eist zijn eigen plek op, dit keer ongeacht de ander, die moet nu maar eens voor zichzelf opkomen. 
Het is een behoorlijke stap van het klassieke- naar het neo-liberalisme: ‘mijn vrijheid stopt pas als jij bezwaar maakt’.
Dat is een ommekeer. 

De vorming van deze nieuwe mens voltrok zich vanaf de eeuwwisseling. In het neoliberalisme is door een terugtredende overheid bezuinigd op alles en nog wat. Gevolg is een minimum aan sociale controle. Daar komt bij dat de nieuwe welvarende mens zich ongeremd gedrag kan permitteren.

Je zag het gebeuren in de politiek.
De oude bestaande partijen komen (uiteraard) op voor het eigen belang. Zij doen dat overigens wel op inclusieve wijze, niemand wordt uitgesloten. Geheel nieuw is dat populistische- en ultra rechtse partijen zonder schroom groepen mensen a priori uitsluiten. Een mate van taalverruwing , ging hier gelijk mee op. 

Vandaar. Hoog tijd voor de SIRE Actie #DOESLIEF

Ybo van den Beukel – maart 2019
Zie waarom handelt de mens zoals hij handelt mijn boek:
De Evolutionaire Stempel


Deel of plaats je reactie direct hieronder: 

  • Meldt je aan met je eigen Disqus, Facebook-, Twitter- of Google-account.
  • Je kunt je ook eenmalig aanmelden met je eigen e-mailadres.


%d bloggers liken dit: