Corona in perspectief

0

Hoe je het went of keert, de Covid-19 pandemie is ultimo het gevolg van een ongecontroleerde globalisering. 
Doorgaan in een neoliberale context zal op den duur sowieso tot een onleefbare omgeving leiden. We worden met de neus op de feiten gedrukt, het Corona virus laat dit proces versneld zien. 

Samenleven in grote aantallen is echt van een andere orde dan in de natuur levende groepjes jager/verzamelaars. Door de ongebreidelde goei lopen we tegen grenzen aan. 
Hoe dit kon gebeuren en wat we zouden moeten doen voordat het echt een zootje wordt, is te lezen in ‘De Evolutionaire Stempel’. 

‘De kwaliteit van samenlevingen is af te meten aan de mate waarin evolutionair gedrag is gekanaliseerd.’

Planloosheid

“De planloosheid van de evolutionaire processen heeft ‘probeersels’ tot gevolg. Het kan niet altijd bingo zijn. Er gaat dan ook heel veel niet goed (althans in mensenogen). Soorten ontstaan, kunnen het niet bolwerken en sterven uit, van de dino tot de dodo. Een hele reeks mensachtigen hebben het niet gered, wij, de homo sapiens bleef als enige over. 
Griep, ontstekingen, virussen, et cetera noemen wij ‘ziektes’, maar het zijn evolutionaire probeersels, meer niet. Gelukkig voor ons, is de stand van de wetenschap en de kwaliteit van samenlevingen met betrekking tot hygiëne dermate gevorderd dat veel van deze ‘ziektes’ onder controle zijn.
Maar ook weer niet, getuige SARS, Ebola, (en nu dan Corona) diverse vormen van kanker, het syndroom van Down, aangeboren hersenbeschadigingen, LHBT, alzheimer, ALS, de lijst is eindeloos.”

De natuur, dieren, planten en ook de mens, zijn evolutionaire voortbrengsels. Via de mutatie (probeersel) beschikt de mens inmiddels over een geheugen en kan reflecteren, analyseren en vervolgens anticiperen. De mens kon aldus de evolutionaire planloosheid  doorbreken. 

LHBT

Voortbordurend op bovenvermeld citaat, is de logische conclusie dat ook homoseksualiteit een ‘probeersel’ is. Het is dus geen te genezen ziekte zoals vanuit religieuze hoek gedacht wordt. Dat is dus niet zo, LHBT en al die andere ‘ongeneeslijke ziektes’, zìjn evolutionaire processen.
En eerlijk gezegd, is dat een zeer geruststellende gedachte, de evolutie is nog niet klaar. Het leven gaat door!

Als iemand weer eens homo’s discrimineert, denk ik: ‘jij bent dus eigenlijk een evolutieontkenner en daarmee ontken je eigenlijk je eigen bestaan.’ En als je verder redeneert, geldt hetzelfde voor mensen die op grond van huidskleur of wat dan ook  discrimineren. 
Ik ga er op deze plek niet verder op in, maar het is een kwestie van  ‘kortzichtigheid’, in mijn boek het derde evolutionaire kenmerk: de ‘kortetermijnvisie’. Getuige de klimaatproblematiek heeft de mensheid het ook hier moeilijk mee.  

Neoliberale context

Yuval Noah Harari, schrijver van boeken in mijn interesse gebied, zegt in de Financial Times (20/3/20200) over de Corona crisis: de oplossing om de directe bedreiging van het Corona virus de kop in te drukken, is een stringente surveillance aangaande gezondheid met behulp van technische middelen. ‘Today, for the first time in human history, technology makes it possible to monitor everyone all the time.’ In de toekomst zouden gegevens, wetenschappelijke inzichten en middelen wereldwijd gedeeld moeten worden. Internationale solidariteit dus. Daar ben ik het wel mee eens. 

Echter, Harari gaat voorbij aan de oorzaak, de huidige manier van samenleven. In mijn boek wijd ik een heel hoofdstuk aan de neoliberale kenmerken en gevolgen. Deze pandemie kon voortwoekeren door onze manier van samenleven, de massaliteit van de globalisering, het op wereldschaal produceren op plekken waar de lonen het laagst liggen, assembleren ergens anders en verkopen aan de hoogst biedende waar dan ook. En dit alles vindt plaats binnen een vrije markt economie, ook ten aanzien van het geld en met een terugtredende overheid ten faveure van zelfregulering. 
Dan is het niet zo gek dat productie plaats kan vinden onder erbarmelijke omstandigheden, in landen waar het met de hygiëne slecht is gesteld. 

Tja, wij ‘willen’ nu eenmaal zo goedkoop mogelijk shoppen. Klant is koning. Daar zullen we wat aan moeten doen. Willen wij wel dat  kinderen onze hebbedingetjes in elkaar zetten? 
Door het Corona virus staan we op een T-splitsing. Politiek linksaf is via samenwerking en solidariteit de scherpe randjes van het neoliberalisme afhalen, rechtsaf is doorgaan met ongebreideld consumeren.

Overigens, Corona heeft de zaken versneld, over pakweg 30 jaar hadden we precies op hetzelfde punt gestaan als gevolg van de klimaatcrisis.

Link naar het artikel van Yuval Noah Harari: 
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75?fbclid=IwAR1SXowhadIkRwSN4ruZ3uCwRFTfZ5Tn6q8OAafN0XuTqPm0t9LJm60PE6Q

NEXIT, nee toch!

Na WO II was het adagium ‘dit nooit meer!’ Uiteraard geen oorlog, maar we wilden ook niet meer afhankelijk zijn van noodzakelijke producten voor de eerste levensbehoeften. De EGKS en de EG bewezen hun nut. We leven inmiddels in de Europese Unie, het is al 75 jaar vrede en we zijn nog steeds onafhankelijk van het graan uit de Oekraïne of Canada; dankzij excessieve landbouwsubsidies, dat dan weer wel. 

Met verbazing lees ik van zogenaamde Nexiteers de halve waarheden en onzin op Twitter. Maar ook met ingehouden woede, er wordt iets gesuggereerd wat er niet is. 

De EU heeft als doel economische samenwerking, niets meer, niets minder. Dat bleek een groot succes. Logischerwijze werd een volgende stap gemaakt, het voor de interne markt creëren van een gelijk speelveld ten aanzien van ARBO, sociale zekerheden en juridische afspraken. Want we willen toch niet dat ons T-shirt van 5 euro door kinderarbeid wordt gemaakt? Binnen de EU is dat allemaal wel zo ongeveer geregeld. En nog heel veel meer aanverwante zaken. 

Ten aanzien van Corona, nee, de gezondheidszorg wordt niet exclusief door Brussel geregeld. Vandaar de diversiteit in aanpak. Hetzelfde geldt voor de ongewenste toestroom van asiel- en gelukszoekers. Of de bankencrisis. Allemaal met oorzaken buiten de EU, allemaal issues die niet in de EU portefeuille zitten en toch maar blijven roepen. Ik ben benieuwd, wie van de Nexiteers kan zonder blikken of blozen de 5 exclusieve bevoegdheden van Brussel oplepelen? Nou? 

En dan de kosten, gemiddeld ruim 400 euro per Nederlander. Is er enige bekendheid hoe het zit met de baten? Ik woon in Noord Holland, volgens een Bertelsmann onderzoek is mijn voordeel van vrije handel en open grenzen euro 1822,00. 

De Corona-pandemie laat zien dat  de bevoegdheden van de EU juist uitgebreid moeten worden. Te beginnen met in handelsovereenkomsten voorwaarden op te nemen aangaande hygiënische omstandigheden. Dan kan wellicht een volgende pandemie worden vermeden. 

Dan gaat dat T-shirt van 5 euro wellicht wel 6 euro kosten. Hebben we er dat voor over? Ik wel.
De geschiedenis wijst uit dat samenwerking en solidariteit doeltreffende menselijke antwoorden zijn op de ongestuurde evolutie.

Badhoevedorp – 25 maart 2020
Ybo van den Beukel

Kijk ook op mijn website  www.ybo.nl

%d bloggers liken dit: